2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 90,8 % (N=38) 96,8 % (N=94) 91,3 % (N=75) 88,6 % (N=64) 55,0 % (N=49) 30,9 % (N=36) 27,3 % (N=15) 72,7 % (N=371)
Ženy 97,8 % (N=48) 97,9 % (N=88) 87,2 % (N=109) 83,0 % (N=64) 40,9 % (N=56) 23,3 % (N=41) 10,6 % (N=8) 64,5 % (N=414)
Celkem 94,5 % (N=86) 97,3 % (N=182) 88,8 % (N=184) 85,8 % (N=128) 46,8 % (N=105) 26,6 % (N=77) 17,6 % (N=23) 68,2 % (N=785)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)