2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 90,8 % (N=40) 91,7 % (N=91) 92,9 % (N=77) 83,5 % (N=67) 52,6 % (N=83) 27,8 % (N=109) 19,3 % (N=63) 70,5 % (N=530)
Ženy 100,0 % (N=52) 92,1 % (N=81) 86,6 % (N=116) 74,6 % (N=84) 44,9 % (N=140) 24,3 % (N=162) 13,7 % (N=78) 63,7 % (N=713)
Celkem 95,8 % (N=92) 91,9 % (N=172) 89,3 % (N=193) 78,7 % (N=151) 48,0 % (N=223) 25,7 % (N=271) 16,2 % (N=141) 66,8 % (N=1243)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)