2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 100,0 % (N=12) 84,9 % (N=18) 82,0 % (N=36) 48,7 % (N=38) 48,7 % (N=48) 19,9 % (N=41) 11,0 % (N=24) 54,5 % (N=217)
Ženy 93,7 % (N=13) 93,5 % (N=38) 73,8 % (N=45) 68,6 % (N=60) 29,2 % (N=66) 20,8 % (N=60) 7,3 % (N=42) 52,0 % (N=324)
Celkem 96,7 % (N=25) 90,6 % (N=56) 77,7 % (N=81) 60,0 % (N=98) 37,2 % (N=114) 20,4 % (N=101) 8,6 % (N=66) 53,0 % (N=541)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)