2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 100,0 % (N=8) 100,0 % (N=19) 84,4 % (N=32) 75,8 % (N=32) 45,0 % (N=37) 29,4 % (N=50) 11,7 % (N=27) 61,7 % (N=205)
Ženy 100,0 % (N=12) 92,7 % (N=33) 73,8 % (N=59) 58,6 % (N=48) 55,0 % (N=56) 24,1 % (N=65) 9,8 % (N=37) 57,1 % (N=310)
Celkem 100,0 % (N=20) 95,4 % (N=52) 78,4 % (N=91) 65,7 % (N=80) 50,5 % (N=93) 26,3 % (N=115) 10,6 % (N=64) 59,0 % (N=515)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)