2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 40,6 % (N=3) 92,7 % (N=14) 87,8 % (N=20) 67,9 % (N=33) 39,9 % (N=51) 30,6 % (N=44) 13,5 % (N=23) 51,2 % (N=188)
Ženy 100,0 % (N=12) 93,8 % (N=36) 81,5 % (N=56) 71,2 % (N=45) 43,9 % (N=58) 23,8 % (N=59) 13,2 % (N=40) 59,2 % (N=306)
Celkem 81,9 % (N=15) 93,5 % (N=50) 83,4 % (N=76) 69,9 % (N=78) 41,8 % (N=109) 26,8 % (N=103) 13,3 % (N=63) 56,0 % (N=494)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)