2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 100,0 % (N=11) 71,0 % (N=13) 70,4 % (N=36) 56,0 % (N=37) 37,4 % (N=52) 30,3 % (N=45) 7,6 % (N=26) 49,5 % (N=220)
Ženy 91,9 % (N=11) 83,6 % (N=35) 79,5 % (N=51) 59,3 % (N=41) 37,8 % (N=62) 27,1 % (N=51) 9,5 % (N=37) 54,3 % (N=288)
Celkem 96,1 % (N=22) 80,3 % (N=48) 75,2 % (N=87) 57,7 % (N=78) 37,6 % (N=114) 28,6 % (N=96) 8,7 % (N=63) 52,2 % (N=508)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)