2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 88,3 % (N=7) 91,5 % (N=21) 93,7 % (N=37) 60,2 % (N=31) 38,5 % (N=53) 33,8 % (N=80) 3,1 % (N=29) 56,1 % (N=258)
Ženy 96,3 % (N=14) 98,1 % (N=39) 87,3 % (N=50) 56,0 % (N=61) 39,4 % (N=85) 32,9 % (N=97) 10,8 % (N=68) 56,3 % (N=414)
Celkem 94,0 % (N=21) 95,7 % (N=60) 90,1 % (N=87) 57,6 % (N=92) 39,0 % (N=138) 33,3 % (N=177) 8,6 % (N=97) 56,2 % (N=672)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)