2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 79,9 % (N=8) 93,6 % (N=14) 98,4 % (N=44) 68,6 % (N=32) 44,4 % (N=62) 31,6 % (N=59) 9,4 % (N=22) 60,2 % (N=241)
Ženy 83,0 % (N=9) 95,0 % (N=37) 87,5 % (N=57) 55,5 % (N=49) 33,3 % (N=84) 24,4 % (N=92) 16,2 % (N=58) 53,3 % (N=386)
Celkem 81,5 % (N=17) 94,6 % (N=51) 92,3 % (N=101) 60,5 % (N=81) 38,4 % (N=146) 27,3 % (N=151) 14,3 % (N=80) 56,1 % (N=627)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)