2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 84,4 % (N=8) 82,8 % (N=31) 92,6 % (N=44) 64,7 % (N=37) 38,5 % (N=69) 32,5 % (N=65) 19,1 % (N=26) 59,3 % (N=280)
Ženy 86,6 % (N=9) 95,4 % (N=47) 82,5 % (N=52) 70,1 % (N=63) 36,3 % (N=104) 27,6 % (N=105) 10,6 % (N=58) 56,0 % (N=438)
Celkem 85,6 % (N=17) 90,5 % (N=78) 87,1 % (N=96) 68,0 % (N=100) 37,2 % (N=173) 29,6 % (N=170) 13,3 % (N=84) 57,3 % (N=718)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)