2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 100,0 % (N=8) 82,8 % (N=33) 81,8 % (N=39) 61,0 % (N=45) 39,4 % (N=68) 26,1 % (N=53) 9,9 % (N=23) 57,4 % (N=269)
Ženy 88,6 % (N=11) 93,6 % (N=49) 80,9 % (N=61) 63,9 % (N=58) 38,5 % (N=110) 26,6 % (N=97) 1,7 % (N=56) 54,6 % (N=442)
Celkem 93,4 % (N=19) 89,2 % (N=82) 81,2 % (N=100) 62,5 % (N=103) 38,8 % (N=178) 26,4 % (N=150) 4,1 % (N=79) 55,7 % (N=711)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)