2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 88,2 % (N=20) 82,0 % (N=58) 85,5 % (N=78) 57,4 % (N=82) 36,3 % (N=82) 29,7 % (N=85) 11,3 % (N=51) 56,8 % (N=456)
Ženy 94,2 % (N=37) 88,8 % (N=73) 84,5 % (N=121) 58,5 % (N=122) 39,5 % (N=147) 25,6 % (N=155) 11,3 % (N=105) 55,0 % (N=760)
Celkem 91,9 % (N=57) 85,7 % (N=131) 84,9 % (N=199) 58,0 % (N=204) 38,3 % (N=229) 27,0 % (N=240) 11,3 % (N=156) 55,7 % (N=1216)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)