2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 84,1 % (N=22) 88,3 % (N=50) 84,9 % (N=81) 61,7 % (N=75) 31,6 % (N=92) 22,9 % (N=75) 17,8 % (N=44) 56,5 % (N=439)
Ženy 90,5 % (N=24) 86,1 % (N=75) 86,6 % (N=113) 57,4 % (N=121) 40,8 % (N=126) 23,7 % (N=134) 12,6 % (N=89) 55,1 % (N=682)
Celkem 87,4 % (N=46) 87,0 % (N=125) 85,8 % (N=194) 59,0 % (N=196) 36,8 % (N=218) 23,4 % (N=209) 14,4 % (N=133) 55,7 % (N=1121)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)