2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 94,0 % (N=22) 90,3 % (N=55) 80,2 % (N=84) 55,8 % (N=79) 46,8 % (N=97) 22,8 % (N=85) 18,1 % (N=39) 58,3 % (N=461)
Ženy 86,0 % (N=21) 87,0 % (N=87) 81,7 % (N=127) 55,1 % (N=127) 38,5 % (N=157) 23,8 % (N=144) 12,4 % (N=96) 52,9 % (N=759)
Celkem 90,2 % (N=43) 88,3 % (N=142) 81,1 % (N=211) 55,3 % (N=206) 41,7 % (N=254) 23,4 % (N=229) 14,1 % (N=135) 55,0 % (N=1220)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)