2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 96,8 % (N=19) 90,4 % (N=73) 80,2 % (N=100) 56,7 % (N=63) 32,6 % (N=102) 27,6 % (N=91) 13,8 % (N=43) 57,2 % (N=491)
Ženy 95,1 % (N=32) 93,3 % (N=94) 86,5 % (N=120) 64,2 % (N=150) 34,3 % (N=165) 23,5 % (N=155) 7,7 % (N=80) 55,3 % (N=796)
Celkem 95,8 % (N=51) 92,0 % (N=167) 83,5 % (N=220) 62,1 % (N=213) 33,6 % (N=267) 25,0 % (N=246) 9,9 % (N=123) 56,0 % (N=1287)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)