2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 100,0 % (N=11) 91,3 % (N=23) 79,9 % (N=25) 68,5 % (N=36) 41,8 % (N=44) 34,7 % (N=44) 17,7 % (N=22) 59,2 % (N=205)
Ženy 100,0 % (N=13) 82,2 % (N=29) 77,0 % (N=47) 58,7 % (N=45) 50,3 % (N=64) 28,9 % (N=62) 19,2 % (N=28) 57,2 % (N=288)
Celkem 100,0 % (N=24) 86,4 % (N=52) 78,1 % (N=72) 62,9 % (N=81) 46,9 % (N=108) 31,3 % (N=106) 18,5 % (N=50) 58,0 % (N=493)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)