2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 100,0 % (N=9) 85,6 % (N=18) 100,0 % (N=26) 59,5 % (N=27) 44,0 % (N=49) 22,9 % (N=39) 27,8 % (N=21) 59,4 % (N=189)
Ženy 89,5 % (N=11) 80,0 % (N=25) 83,0 % (N=49) 69,9 % (N=42) 47,7 % (N=54) 36,5 % (N=54) 10,0 % (N=27) 61,0 % (N=262)
Celkem 94,3 % (N=20) 82,4 % (N=43) 89,1 % (N=75) 66,1 % (N=69) 45,9 % (N=103) 30,6 % (N=93) 18,2 % (N=48) 60,3 % (N=451)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)