2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 89,7 % (N=9) 89,9 % (N=18) 88,9 % (N=25) 80,3 % (N=34) 46,5 % (N=51) 24,4 % (N=45) 21,9 % (N=24) 60,8 % (N=206)
Ženy 90,1 % (N=13) 87,1 % (N=31) 84,9 % (N=46) 59,3 % (N=44) 39,1 % (N=60) 29,3 % (N=63) 20,3 % (N=28) 58,4 % (N=285)
Celkem 89,9 % (N=22) 88,2 % (N=49) 86,4 % (N=71) 68,2 % (N=78) 42,6 % (N=111) 27,2 % (N=108) 21,1 % (N=52) 59,4 % (N=491)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)