2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 74,0 % (N=9) 89,4 % (N=21) 91,8 % (N=25) 62,8 % (N=28) 40,4 % (N=50) 29,7 % (N=40) 27,5 % (N=18) 59,4 % (N=191)
Ženy 84,7 % (N=13) 90,1 % (N=29) 85,3 % (N=48) 71,3 % (N=35) 42,2 % (N=73) 34,0 % (N=49) 15,6 % (N=32) 60,2 % (N=279)
Celkem 79,8 % (N=22) 89,8 % (N=50) 87,7 % (N=73) 67,8 % (N=63) 41,5 % (N=123) 32,0 % (N=89) 19,6 % (N=50) 59,9 % (N=470)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)