2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 100,0 % (N=4) 100,0 % (N=7) 90,6 % (N=17) 54,4 % (N=13) 51,1 % (N=20) 50,1 % (N=24) 30,1 % (N=9) 65,8 % (N=94)
Ženy 100,0 % (N=7) 85,6 % (N=12) 75,6 % (N=23) 87,5 % (N=22) 40,8 % (N=37) 46,1 % (N=27) 20,1 % (N=15) 66,0 % (N=143)
Celkem 100,0 % (N=11) 90,9 % (N=19) 82,3 % (N=40) 74,4 % (N=35) 44,9 % (N=57) 48,0 % (N=51) 24,1 % (N=24) 66,0 % (N=237)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)