2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 100,0 % (N=7) 82,5 % (N=7) 74,5 % (N=16) 76,1 % (N=14) 53,2 % (N=25) 35,6 % (N=25) 0,0 % (N=8) 61,8 % (N=102)
Ženy 100,0 % (N=7) 100,0 % (N=7) 76,4 % (N=22) 67,2 % (N=28) 47,5 % (N=33) 41,9 % (N=23) 13,1 % (N=16) 62,0 % (N=136)
Celkem 100,0 % (N=14) 91,5 % (N=14) 75,6 % (N=38) 70,6 % (N=42) 50,1 % (N=58) 38,7 % (N=48) 8,5 % (N=24) 61,9 % (N=238)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)