2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 100,0 % (N=8) 100,0 % (N=13) 65,4 % (N=17) 87,1 % (N=23) 51,1 % (N=27) 24,0 % (N=23) 16,1 % (N=13) 66,2 % (N=124)
Ženy 100,0 % (N=10) 100,0 % (N=4) 75,4 % (N=25) 69,7 % (N=23) 42,6 % (N=31) 32,7 % (N=21) 5,4 % (N=19) 59,9 % (N=133)
Celkem 100,0 % (N=18) 100,0 % (N=17) 71,4 % (N=42) 78,7 % (N=46) 46,8 % (N=58) 28,1 % (N=44) 9,8 % (N=32) 63,0 % (N=257)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)