2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 82,6 % (N=12) 100,0 % (N=13) 75,8 % (N=19) 70,2 % (N=19) 53,3 % (N=28) 38,2 % (N=23) 3,3 % (N=16) 62,5 % (N=130)
Ženy 92,3 % (N=14) 83,5 % (N=9) 81,5 % (N=24) 74,7 % (N=26) 39,7 % (N=31) 44,0 % (N=23) 10,8 % (N=20) 63,4 % (N=147)
Celkem 87,8 % (N=26) 92,5 % (N=22) 79,1 % (N=43) 72,6 % (N=45) 46,7 % (N=59) 41,1 % (N=46) 7,3 % (N=36) 63,0 % (N=277)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)