2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 96,7 % (N=49) 91,7 % (N=70) 79,6 % (N=97) 54,7 % (N=103) 45,6 % (N=116) 37,1 % (N=98) 20,9 % (N=62) 62,1 % (N=595)
Ženy 95,1 % (N=46) 89,3 % (N=89) 70,8 % (N=139) 55,7 % (N=167) 46,0 % (N=136) 33,9 % (N=175) 13,3 % (N=112) 55,0 % (N=864)
Celkem 96,0 % (N=95) 90,4 % (N=159) 74,5 % (N=236) 55,3 % (N=270) 45,8 % (N=252) 35,1 % (N=273) 15,9 % (N=174) 57,9 % (N=1459)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)