2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 94,6 % (N=39) 88,6 % (N=42) 84,3 % (N=78) 71,0 % (N=86) 54,7 % (N=96) 30,2 % (N=90) 20,0 % (N=60) 63,0 % (N=491)
Ženy 96,9 % (N=34) 83,9 % (N=77) 80,7 % (N=128) 56,7 % (N=120) 47,3 % (N=117) 33,9 % (N=164) 17,6 % (N=93) 57,0 % (N=733)
Celkem 95,6 % (N=73) 85,6 % (N=119) 82,1 % (N=206) 62,5 % (N=206) 50,6 % (N=213) 32,6 % (N=254) 18,5 % (N=153) 59,4 % (N=1224)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)