2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 93,6 % (N=32) 94,0 % (N=58) 85,4 % (N=100) 62,0 % (N=79) 42,8 % (N=107) 34,9 % (N=92) 17,0 % (N=62) 62,3 % (N=530)
Ženy 94,3 % (N=46) 86,8 % (N=91) 76,9 % (N=124) 48,2 % (N=113) 46,6 % (N=149) 28,6 % (N=151) 13,4 % (N=96) 55,1 % (N=770)
Celkem 94,0 % (N=78) 89,6 % (N=149) 80,9 % (N=224) 53,7 % (N=192) 45,0 % (N=256) 30,9 % (N=243) 14,8 % (N=158) 58,1 % (N=1300)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)