2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 95,3 % (N=41) 93,4 % (N=71) 81,6 % (N=82) 68,5 % (N=79) 42,2 % (N=90) 33,8 % (N=74) 10,4 % (N=54) 63,9 % (N=491)
Ženy 97,7 % (N=40) 88,4 % (N=94) 80,8 % (N=113) 59,8 % (N=117) 34,5 % (N=151) 27,5 % (N=137) 10,4 % (N=97) 55,2 % (N=749)
Celkem 96,6 % (N=81) 90,6 % (N=165) 81,1 % (N=195) 63,4 % (N=196) 37,5 % (N=241) 29,6 % (N=211) 10,4 % (N=151) 58,7 % (N=1240)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)