2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 94,1 % (N=24) 94,0 % (N=41) 79,9 % (N=53) 76,7 % (N=52) 54,3 % (N=69) 34,8 % (N=69) 19,9 % (N=35) 68,0 % (N=343)
Ženy 95,4 % (N=22) 89,6 % (N=58) 84,1 % (N=69) 66,6 % (N=63) 46,8 % (N=96) 34,4 % (N=105) 12,9 % (N=70) 60,9 % (N=483)
Celkem 94,7 % (N=46) 91,5 % (N=99) 82,2 % (N=122) 71,2 % (N=115) 50,1 % (N=165) 34,6 % (N=174) 15,2 % (N=105) 64,0 % (N=826)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)