2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 93,8 % (N=27) 94,7 % (N=36) 78,3 % (N=44) 68,3 % (N=53) 47,9 % (N=59) 38,5 % (N=73) 28,8 % (N=38) 65,8 % (N=330)
Ženy 93,4 % (N=31) 83,2 % (N=55) 81,5 % (N=66) 72,3 % (N=72) 42,1 % (N=91) 33,0 % (N=99) 7,8 % (N=62) 60,3 % (N=476)
Celkem 93,6 % (N=58) 87,9 % (N=91) 80,1 % (N=110) 70,6 % (N=125) 44,5 % (N=150) 35,3 % (N=172) 16,0 % (N=100) 62,6 % (N=806)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)