2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 96,8 % (N=33) 90,6 % (N=44) 74,5 % (N=47) 72,3 % (N=53) 53,4 % (N=65) 31,9 % (N=64) 24,1 % (N=43) 66,0 % (N=349)
Ženy 88,0 % (N=32) 93,4 % (N=65) 83,8 % (N=81) 70,7 % (N=72) 44,2 % (N=97) 26,0 % (N=102) 3,5 % (N=54) 61,0 % (N=503)
Celkem 93,0 % (N=65) 92,3 % (N=109) 80,4 % (N=128) 71,4 % (N=125) 47,9 % (N=162) 28,3 % (N=166) 12,4 % (N=97) 63,1 % (N=852)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)