2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 94,9 % (N=37) 92,9 % (N=47) 83,5 % (N=54) 75,8 % (N=57) 56,0 % (N=84) 34,2 % (N=71) 12,0 % (N=40) 67,9 % (N=390)
Ženy 88,0 % (N=36) 92,4 % (N=67) 84,5 % (N=88) 79,4 % (N=75) 42,2 % (N=108) 26,5 % (N=93) 8,7 % (N=61) 62,4 % (N=528)
Celkem 91,7 % (N=73) 92,6 % (N=114) 84,1 % (N=142) 77,9 % (N=132) 48,3 % (N=192) 29,7 % (N=164) 9,9 % (N=101) 64,8 % (N=918)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)