2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 100,0 % (N=14) 95,8 % (N=25) 81,9 % (N=43) 77,0 % (N=39) 53,2 % (N=48) 31,2 % (N=54) 19,3 % (N=30) 64,8 % (N=253)
Ženy 90,4 % (N=21) 78,6 % (N=30) 85,1 % (N=60) 67,8 % (N=49) 49,3 % (N=71) 36,2 % (N=81) 20,6 % (N=44) 59,7 % (N=356)
Celkem 94,6 % (N=35) 86,6 % (N=55) 83,7 % (N=103) 71,9 % (N=88) 50,8 % (N=119) 34,2 % (N=135) 20,1 % (N=74) 61,8 % (N=609)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)