2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 100,0 % (N=19) 89,2 % (N=28) 80,3 % (N=58) 81,6 % (N=37) 49,8 % (N=52) 29,5 % (N=55) 20,0 % (N=30) 66,0 % (N=279)
Ženy 92,8 % (N=11) 88,3 % (N=37) 80,7 % (N=62) 73,2 % (N=42) 56,7 % (N=76) 32,4 % (N=68) 19,8 % (N=46) 61,9 % (N=342)
Celkem 97,4 % (N=30) 88,8 % (N=65) 80,5 % (N=120) 77,0 % (N=79) 53,7 % (N=128) 31,1 % (N=123) 19,9 % (N=76) 63,8 % (N=621)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)