2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 96,5 % (N=24) 92,9 % (N=28) 81,9 % (N=43) 70,0 % (N=42) 51,6 % (N=52) 29,8 % (N=51) 9,3 % (N=19) 65,0 % (N=259)
Ženy 100,0 % (N=15) 93,5 % (N=39) 87,5 % (N=62) 71,2 % (N=35) 47,2 % (N=85) 37,7 % (N=74) 17,4 % (N=28) 63,0 % (N=338)
Celkem 97,6 % (N=39) 93,2 % (N=67) 85,1 % (N=105) 70,6 % (N=77) 48,9 % (N=137) 34,4 % (N=125) 14,1 % (N=47) 63,9 % (N=597)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)