2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 100,0 % (N=18) 89,7 % (N=35) 76,3 % (N=48) 62,6 % (N=47) 45,0 % (N=54) 32,0 % (N=49) 27,2 % (N=19) 62,9 % (N=270)
Ženy 100,0 % (N=12) 90,7 % (N=51) 83,7 % (N=60) 64,2 % (N=34) 36,8 % (N=85) 30,5 % (N=68) 11,2 % (N=34) 56,3 % (N=344)
Celkem 100,0 % (N=30) 90,3 % (N=86) 80,3 % (N=108) 63,3 % (N=81) 40,0 % (N=139) 31,1 % (N=117) 17,0 % (N=53) 59,3 % (N=614)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)