2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Vzdělání Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži Základní, vč. neukončeného 96,1 % (N=90) 67,7 % (N=26) 79,8 % (N=22) 41,6 % (N=42) 24,2 % (N=48) 20,7 % (N=44) 8,4 % (N=47) 58,1 % (N=319)
Nižší střední 84,6 % (N=53) 90,9 % (N=138) 79,3 % (N=306) 62,7 % (N=284) 40,2 % (N=430) 26,4 % (N=486) 10,0 % (N=201) 53,2 % (N=1898)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 98,8 % (N=89) 91,1 % (N=210) 84,6 % (N=308) 67,4 % (N=247) 53,4 % (N=250) 32,6 % (N=306) 21,6 % (N=165) 67,1 % (N=1575)
Vysokoškolské 91,0 % (N=26) 96,4 % (N=138) 91,1 % (N=142) 75,2 % (N=133) 68,8 % (N=144) 47,8 % (N=131) 18,8 % (N=84) 75,0 % (N=798)
Celkem 94,3 % (N=258) 91,2 % (N=512) 83,5 % (N=778) 65,0 % (N=706) 47,7 % (N=872) 31,0 % (N=967) 15,2 % (N=497) 62,3 % (N=4590)
Ženy Základní, vč. neukončeného 95,6 % (N=111) 81,6 % (N=41) 64,4 % (N=55) 36,6 % (N=70) 26,9 % (N=184) 21,4 % (N=294) 8,8 % (N=328) 37,4 % (N=1083)
Nižší střední 90,5 % (N=45) 84,8 % (N=130) 71,9 % (N=315) 58,0 % (N=348) 37,1 % (N=485) 22,9 % (N=477) 12,4 % (N=273) 48,0 % (N=2073)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 98,1 % (N=147) 92,2 % (N=300) 85,9 % (N=508) 71,5 % (N=459) 54,0 % (N=493) 34,7 % (N=576) 19,7 % (N=270) 66,3 % (N=2753)
Vysokoškolské 97,0 % (N=24) 93,6 % (N=277) 89,1 % (N=219) 90,3 % (N=171) 65,0 % (N=139) 43,7 % (N=128) 22,9 % (N=57) 81,5 % (N=1015)
Celkem 96,1 % (N=327) 90,8 % (N=748) 81,1 % (N=1097) 67,0 % (N=1048) 44,6 % (N=1301) 29,0 % (N=1475) 14,0 % (N=928) 59,1 % (N=6924)
Celkem Základní, vč. neukončeného 95,9 % (N=201) 75,9 % (N=67) 69,0 % (N=77) 38,5 % (N=112) 26,2 % (N=232) 21,3 % (N=338) 8,7 % (N=375) 43,1 % (N=1402)
Nižší střední 87,3 % (N=98) 88,0 % (N=268) 75,6 % (N=621) 60,2 % (N=632) 38,6 % (N=915) 24,7 % (N=963) 11,4 % (N=474) 50,6 % (N=3971)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 98,4 % (N=236) 91,7 % (N=510) 85,4 % (N=816) 70,0 % (N=706) 53,8 % (N=743) 34,0 % (N=882) 20,4 % (N=435) 66,6 % (N=4328)
Vysokoškolské 93,9 % (N=50) 94,5 % (N=415) 89,9 % (N=361) 83,6 % (N=304) 67,0 % (N=283) 45,8 % (N=259) 20,5 % (N=141) 78,7 % (N=1813)
Celkem 95,2 % (N=585) 90,9 % (N=1260) 82,1 % (N=1875) 66,2 % (N=1754) 45,9 % (N=2173) 29,8 % (N=2442) 14,4 % (N=1425) 60,4 % (N=11514)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)