2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Vzdělání Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži Základní, vč. neukončeného 96,0 % (N=89) 70,3 % (N=27) 93,1 % (N=19) 56,8 % (N=32) 19,8 % (N=49) 21,1 % (N=41) 2,2 % (N=48) 59,1 % (N=305)
Nižší střední 88,3 % (N=69) 90,1 % (N=132) 77,6 % (N=305) 64,3 % (N=288) 43,9 % (N=468) 26,0 % (N=456) 15,9 % (N=181) 55,1 % (N=1899)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 96,5 % (N=115) 93,1 % (N=191) 87,7 % (N=299) 73,7 % (N=235) 51,6 % (N=246) 30,8 % (N=287) 16,8 % (N=149) 68,4 % (N=1522)
Vysokoškolské 100,0 % (N=18) 96,7 % (N=123) 91,2 % (N=144) 84,9 % (N=124) 68,5 % (N=131) 41,5 % (N=136) 20,7 % (N=86) 75,0 % (N=762)
Celkem 94,5 % (N=291) 91,8 % (N=473) 84,5 % (N=767) 71,0 % (N=679) 48,3 % (N=894) 29,6 % (N=920) 15,7 % (N=464) 63,5 % (N=4488)
Ženy Základní, vč. neukončeného 95,2 % (N=114) 76,7 % (N=30) 68,1 % (N=55) 45,8 % (N=64) 27,7 % (N=203) 19,3 % (N=290) 8,9 % (N=297) 37,4 % (N=1053)
Nižší střední 83,0 % (N=38) 87,3 % (N=113) 74,3 % (N=351) 55,6 % (N=333) 39,0 % (N=460) 21,7 % (N=444) 11,6 % (N=243) 48,8 % (N=1982)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 97,6 % (N=142) 88,8 % (N=298) 88,8 % (N=510) 70,8 % (N=414) 56,6 % (N=446) 35,5 % (N=514) 23,2 % (N=224) 68,3 % (N=2548)
Vysokoškolské 94,8 % (N=23) 95,1 % (N=250) 90,0 % (N=204) 83,9 % (N=152) 60,3 % (N=132) 39,5 % (N=129) 27,3 % (N=46) 80,1 % (N=936)
Celkem 94,8 % (N=317) 90,2 % (N=691) 83,3 % (N=1120) 65,5 % (N=963) 45,4 % (N=1241) 28,1 % (N=1377) 15,0 % (N=810) 59,7 % (N=6519)
Celkem Základní, vč. neukončeného 95,6 % (N=203) 73,7 % (N=57) 75,5 % (N=74) 49,6 % (N=96) 26,1 % (N=252) 19,5 % (N=331) 8,0 % (N=345) 43,2 % (N=1358)
Nižší střední 86,6 % (N=107) 88,8 % (N=245) 75,9 % (N=656) 59,5 % (N=621) 41,6 % (N=928) 23,9 % (N=900) 13,4 % (N=424) 51,9 % (N=3881)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 97,1 % (N=257) 90,5 % (N=489) 88,4 % (N=809) 71,9 % (N=649) 54,7 % (N=692) 33,8 % (N=801) 20,6 % (N=373) 68,3 % (N=4070)
Vysokoškolské 97,2 % (N=41) 95,7 % (N=373) 90,5 % (N=348) 84,4 % (N=276) 64,6 % (N=263) 40,5 % (N=265) 23,0 % (N=132) 77,8 % (N=1698)
Celkem 94,7 % (N=608) 90,9 % (N=1164) 83,8 % (N=1887) 67,8 % (N=1642) 46,7 % (N=2135) 28,7 % (N=2297) 15,2 % (N=1274) 61,3 % (N=11007)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)