2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Vzdělání Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži Základní, vč. neukončeného 96,1 % (N = 99) 82,6 % (N = 30) 57,7 % (N = 22) 45,4 % (N = 30) 29,4 % (N = 61) 14,0 % (N = 51) 6,3 % (N = 50) 57,9 % (N = 343)
Nižší střední 90,6 % (N = 61) 88,4 % (N = 159) 80,2 % (N = 328) 60,0 % (N = 310) 40,2 % (N = 532) 27,4 % (N = 472) 13,8 % (N = 197) 54,3 % (N = 2059)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 96,8 % (N = 107) 93,9 % (N = 237) 89,1 % (N = 280) 78,5 % (N = 261) 49,9 % (N = 248) 29,0 % (N = 295) 25,0 % (N = 144) 70,2 % (N = 1572)
Vysokoškolské 100,0 % (N = 15) 97,1 % (N = 142) 88,0 % (N = 138) 86,8 % (N = 124) 64,7 % (N = 145) 36,5 % (N = 134) 24,3 % (N = 83) 74,2 % (N = 781)
Celkem 95,3 % (N = 282) 92,5 % (N = 568) 83,8 % (N = 768) 70,6 % (N = 725) 45,7 % (N = 986) 28,4 % (N = 952) 18,4 % (N = 474) 63,3 % (N = 4755)
Ženy Základní, vč. neukončeného 93,7 % (N = 111) 80,7 % (N = 33) 64,4 % (N = 51) 43,8 % (N = 78) 26,6 % (N = 246) 20,3 % (N = 302) 7,3 % (N = 302) 36,1 % (N = 1123)
Nižší střední 91,9 % (N = 35) 85,0 % (N = 142) 73,7 % (N = 400) 54,9 % (N = 340) 33,8 % (N = 522) 20,1 % (N = 465) 10,0 % (N = 247) 47,7 % (N = 2151)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 97,1 % (N = 164) 92,9 % (N = 324) 86,6 % (N = 516) 74,9 % (N = 432) 52,9 % (N = 500) 37,2 % (N = 485) 19,5 % (N = 192) 69,6 % (N = 2613)
Vysokoškolské 89,0 % (N = 23) 95,9 % (N = 248) 92,7 % (N = 175) 72,2 % (N = 145) 62,4 % (N = 133) 41,1 % (N = 113) 24,8 % (N = 46) 79,0 % (N = 883)
Celkem 94,9 % (N = 333) 91,8 % (N = 747) 81,8 % (N = 1142) 64,9 % (N = 995) 42,0 % (N = 1401) 28,1 % (N = 1365) 12,4 % (N = 787) 59,0 % (N = 6770)
Celkem Základní, vč. neukončeného 94,9 % (N = 210) 81,6 % (N = 63) 62,2 % (N = 73) 44,2 % (N = 108) 27,1 % (N = 307) 19,2 % (N = 353) 7,1 % (N = 352) 42,0 % (N = 1466)
Nižší střední 91,0 % (N = 96) 86,9 % (N = 301) 76,7 % (N = 728) 57,4 % (N = 650) 37,1 % (N = 1054) 23,8 % (N = 937) 11,7 % (N = 444) 51,0 % (N = 4210)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 97,0 % (N = 271) 93,3 % (N = 561) 87,5 % (N = 796) 76,3 % (N = 693) 51,9 % (N = 748) 34,0 % (N = 780) 21,8 % (N = 336) 69,9 % (N = 4185)
Vysokoškolské 94,0 % (N = 38) 96,4 % (N = 390) 90,6 % (N = 313) 79,3 % (N = 269) 63,7 % (N = 278) 38,6 % (N = 247) 24,5 % (N = 129) 76,8 % (N = 1664)
Celkem 95,1 % (N = 615) 92,1 % (N = 1315) 82,6 % (N = 1910) 67,3 % (N = 1720) 43,5 % (N = 2387) 28,3 % (N = 2317) 14,7 % (N = 1261) 60,8 % (N = 11525)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)