2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Vzdělání Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži Základní, vč. neukončeného 89,7 % (N = 105) 71,5 % (N = 21) 57,5 % (N = 28) 39,4 % (N = 35) 24,2 % (N = 67) 11,0 % (N = 59) 9,8 % (N = 55) 52,3 % (N = 370)
Nižší střední 93,5 % (N = 62) 87,6 % (N = 185) 78,6 % (N = 336) 57,2 % (N = 322) 37,6 % (N = 533) 25,0 % (N = 453) 13,5 % (N = 200) 53,0 % (N = 2091)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 99,1 % (N = 123) 92,3 % (N = 255) 88,5 % (N = 269) 72,6 % (N = 252) 49,9 % (N = 257) 38,6 % (N = 249) 17,5 % (N = 137) 71,1 % (N = 1542)
Vysokoškolské 100,0 % (N = 14) 95,3 % (N = 131) 86,9 % (N = 144) 82,9 % (N = 126) 65,9 % (N = 136) 36,2 % (N = 129) 17,0 % (N = 79) 72,6 % (N = 759)
Celkem 94,6 % (N = 304) 90,7 % (N = 592) 82,6 % (N = 777) 65,9 % (N = 735) 43,7 % (N = 993) 29,6 % (N = 890) 14,9 % (N = 471) 62,2 % (N = 4762)
Ženy Základní, vč. neukončeného 94,5 % (N = 118) 85,0 % (N = 40) 70,5 % (N = 47) 46,5 % (N = 84) 27,8 % (N = 270) 19,5 % (N = 320) 8,3 % (N = 314) 36,2 % (N = 1193)
Nižší střední 90,2 % (N = 31) 85,9 % (N = 163) 70,6 % (N = 406) 55,8 % (N = 355) 34,5 % (N = 560) 17,7 % (N = 434) 8,2 % (N = 246) 47,1 % (N = 2195)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 96,1 % (N = 176) 90,3 % (N = 353) 86,4 % (N = 507) 73,4 % (N = 428) 50,4 % (N = 513) 33,2 % (N = 449) 14,2 % (N = 188) 68,0 % (N = 2614)
Vysokoškolské 96,0 % (N = 25) 95,1 % (N = 225) 95,9 % (N = 161) 80,0 % (N = 165) 48,9 % (N = 114) 47,5 % (N = 106) 15,4 % (N = 42) 79,2 % (N = 838)
Celkem 95,1 % (N = 350) 90,5 % (N = 781) 81,2 % (N = 1121) 65,8 % (N = 1032) 39,9 % (N = 1457) 26,2 % (N = 1309) 10,1 % (N = 790) 57,9 % (N = 6840)
Celkem Základní, vč. neukončeného 92,0 % (N = 223) 79,9 % (N = 61) 65,4 % (N = 75) 44,5 % (N = 119) 27,1 % (N = 337) 18,2 % (N = 379) 8,5 % (N = 369) 40,5 % (N = 1563)
Nižší střední 92,4 % (N = 93) 86,8 % (N = 348) 74,3 % (N = 742) 56,4 % (N = 677) 36,1 % (N = 1093) 21,4 % (N = 887) 10,5 % (N = 446) 50,0 % (N = 4286)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 97,3 % (N = 299) 91,2 % (N = 608) 87,2 % (N = 776) 73,1 % (N = 680) 50,2 % (N = 770) 35,1 % (N = 698) 15,6 % (N = 325) 69,2 % (N = 4156)
Vysokoškolské 97,5 % (N = 39) 95,1 % (N = 356) 91,5 % (N = 305) 81,3 % (N = 291) 58,1 % (N = 250) 41,4 % (N = 235) 16,4 % (N = 121) 76,1 % (N = 1597)
Celkem 94,9 % (N = 654) 90,6 % (N = 1373) 81,8 % (N = 1898) 65,8 % (N = 1767) 41,5 % (N = 2450) 27,6 % (N = 2199) 11,9 % (N = 1261) 59,7 % (N = 11602)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)