2.7.12 Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a věku

Absolutně
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Kroměříž 0 3 11 6 5 1 0 0 0 26
Uherské Hradiště 0 2 4 5 1 3 1 0 0 16
Vsetín 0 6 12 10 9 1 0 0 0 38
Zlín 0 0 2 1 4 3 0 0 0 10
Zlínský kraj 0 11 30 22 19 8 1 0 0 91
V přepočtu na 1 000 rodiček
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Kroměříž . 150,00 100,00 18,81 13,59 6,10 0,00 0,00 . 25,82
Uherské Hradiště 0,00 90,91 32,52 12,25 2,09 14,42 32,26 0,00 . 12,57
Vsetín 0,00 300,00 74,53 21,10 18,75 3,98 0,00 0,00 . 26,44
Zlín . 0,00 12,99 1,71 5,61 8,85 0,00 0,00 . 5,34
Zlínský kraj 0,00 134,15 53,67 12,16 9,25 8,26 6,25 0,00 . 16,00

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)