2.7.12 Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a věku

Absolutně
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Děčín 0 36 76 69 29 21 3 0 0 234
Chomutov 0 28 88 69 51 20 10 0 0 266
Litoměřice 0 7 32 36 21 9 5 1 0 111
Louny 0 21 54 65 45 30 5 0 0 220
Most 1 54 116 86 49 41 6 1 0 354
Teplice 0 39 110 84 52 24 4 0 0 313
Ústí nad Labem 0 32 70 43 29 15 3 0 0 192
Ústecký kraj 1 220 547 452 277 160 37 2 0 1 696
V přepočtu na 1 000 rodiček
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Děčín . 480,00 305,22 176,02 88,41 112,90 75,00 0,00 . 184,11
Chomutov . 405,80 411,21 198,28 163,99 123,46 370,37 . . 235,19
Litoměřice . 318,18 172,04 104,65 51,09 41,10 131,58 500,00 0,00 90,76
Louny . 525,00 364,86 260,00 184,43 214,29 192,31 . . 259,43
Most 500,00 692,31 479,34 283,83 201,65 246,99 222,22 500,00 . 333,02
Teplice . 534,25 511,63 225,81 168,28 158,94 133,33 0,00 . 271,94
Ústí nad Labem 0,00 405,06 283,40 126,84 79,89 80,65 100,00 . . 154,22
Ústecký kraj 333,33 497,74 363,46 191,61 125,00 131,90 168,95 333,33 0,00 212,96

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)