2.7.12 Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a věku

Absolutně
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Benešov 0 1 8 14 6 1 0 0 0 30
Beroun 0 6 21 23 20 10 4 0 0 84
Kladno 0 7 20 14 22 6 2 0 0 71
Kolín 0 1 12 10 8 2 0 0 0 33
Kutná Hora 1 3 11 12 4 2 1 0 0 34
Mělník 0 16 43 41 33 10 2 0 0 145
Mladá Boleslav 0 3 9 7 5 1 0 0 0 25
Nymburk 0 2 7 4 2 3 0 0 0 18
Praha-východ 0 3 15 19 11 10 0 0 0 58
Praha-západ 0 2 12 9 16 8 1 0 0 48
Příbram 0 0 6 8 6 3 0 0 0 23
Rakovník 0 2 7 5 4 1 1 0 0 20
Středočeský kraj 1 47 173 169 137 59 11 0 0 597
V přepočtu na 1 000 rodiček
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Benešov . 52,63 62,02 47,95 18,58 4,69 0,00 0,00 . 29,82
Beroun . 333,33 200,00 89,15 56,02 50,00 97,56 . . 85,80
Kladno . 140,00 90,50 28,81 38,53 22,39 31,75 0,00 . 42,69
Kolín . 38,46 103,45 32,36 22,28 10,70 0,00 0,00 . 32,01
Kutná Hora 500,00 200,00 94,02 45,98 13,38 16,00 47,62 0,00 . 40,38
Mělník . 432,43 265,43 119,88 96,49 49,26 62,50 . . 129,70
Mladá Boleslav . 93,75 61,64 18,13 11,06 4,17 0,00 . . 19,38
Nymburk . 86,96 62,50 14,49 5,99 13,39 0,00 . . 18,05
Praha-východ . 157,89 122,95 41,30 14,61 21,10 0,00 0,00 0,00 30,64
Praha-západ . 222,22 110,09 24,86 26,45 20,94 13,51 0,00 0,00 31,05
Příbram . 0,00 44,78 20,57 16,26 17,24 0,00 0,00 . 20,48
Rakovník . 117,65 80,46 25,64 22,86 9,90 100,00 . . 34,19
Středočeský kraj 500,00 163,19 108,60 41,36 27,32 20,99 23,71 0,00 0,00 41,82

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)