2.7.12 Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a věku

Absolutně
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Domažlice 0 11 13 26 16 6 0 0 0 72
Klatovy 0 1 22 21 8 5 2 0 0 59
Plzeň-město 0 8 61 51 35 17 4 0 0 176
Plzeň-jih 0 2 22 24 9 12 2 0 0 71
Plzeň-sever 0 4 25 34 17 8 1 0 0 89
Rokycany 0 1 9 5 6 2 1 0 0 24
Tachov 0 6 31 30 15 7 1 0 0 90
Plzeňský kraj 0 35 184 200 112 59 12 0 0 602
V přepočtu na 1 000 rodiček
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Domažlice . 423,08 128,71 122,07 85,11 65,22 0,00 . . 113,03
Klatovy . 62,50 181,82 85,37 32,65 45,45 68,97 0,00 . 76,82
Plzeň-město . 242,42 309,64 92,56 47,95 50,45 63,49 0,00 . 91,86
Plzeň-jih . 142,86 293,33 126,32 48,39 137,93 117,65 . . 124,78
Plzeň-sever . 235,29 213,68 126,39 64,39 67,23 50,00 . . 110,42
Rokycany . 71,43 147,54 35,97 38,46 26,32 71,43 . . 52,17
Tachov 0,00 240,00 300,97 174,42 100,00 97,22 100,00 . . 168,86
Plzeňský kraj 0,00 224,36 232,32 109,77 56,94 64,41 68,57 0,00 . 103,17

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)