2.7.12 Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a věku

Absolutně
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Praha 1 0 3 5 6 9 2 0 0 0 25
Praha 2 0 1 1 5 3 5 0 0 0 15
Praha 3 0 4 10 19 8 6 3 0 0 50
Praha 4 0 2 12 15 20 9 2 0 0 60
Praha 5 0 4 24 23 26 14 2 0 0 93
Praha 6 0 2 10 13 30 12 2 0 0 69
Praha 7 0 0 5 2 3 3 1 0 0 14
Praha 8 0 9 12 23 13 11 0 0 0 68
Praha 9 0 7 19 29 13 10 1 0 0 79
Praha 10 0 3 6 19 16 22 0 0 0 66
Praha 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlavní město Praha 0 35 104 155 141 94 11 0 0 540
V přepočtu na 1 000 rodiček
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Praha 1 . 333,33 116,28 45,11 49,45 16,26 0,00 . . 47,71
Praha 2 . 250,00 29,41 46,73 13,10 36,76 0,00 0,00 . 28,30
Praha 3 . 500,00 133,33 105,56 24,69 30,61 78,95 0,00 0,00 60,75
Praha 4 . 100,00 66,30 21,19 16,45 11,55 16,95 0,00 0,00 19,80
Praha 5 . 307,69 183,21 46,46 31,90 27,78 20,41 0,00 . 45,15
Praha 6 . 200,00 140,85 42,07 46,37 31,50 29,85 . . 46,46
Praha 7 0,00 0,00 142,86 14,81 12,45 19,11 27,78 0,00 . 22,95
Praha 8 . 473,68 151,90 92,00 29,35 37,93 0,00 0,00 . 59,54
Praha 9 . 259,26 147,29 62,50 15,74 20,00 14,29 0,00 0,00 39,07
Praha 10 0,00 157,89 65,22 42,04 19,35 45,74 0,00 0,00 . 33,69
Praha 11 . . . . . 0,00 . . . 0,00
Praha 12 . . . . 0,00 0,00 . . . 0,00
Praha 13 . . . . 0,00 . . . . 0,00
Praha 14 . . . . . . . . . .
Praha 15 . . . . 0,00 . . . . 0,00
Hlavní město Praha 0,00 267,18 117,65 47,07 24,14 26,26 17,46 0,00 0,00 37,51

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)