2.7.12 Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a věku

Absolutně
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Chrudim 0 7 14 19 6 7 2 0 0 55
Pardubice 0 7 26 36 17 13 0 0 0 99
Svitavy 0 4 13 8 6 2 2 0 0 35
Ústí nad Orlicí 0 13 36 28 23 12 0 0 0 112
Pardubický kraj 0 31 89 92 52 34 4 0 0 302
V přepočtu na 1 000 rodiček
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Chrudim . 250,00 93,33 49,61 18,63 45,16 60,61 . . 51,35
Pardubice . 250,00 143,65 70,31 26,52 42,90 0,00 0,00 . 57,86
Svitavy . 173,91 92,86 25,89 18,58 11,43 52,63 . . 34,72
Ústí nad Orlicí 0,00 393,94 182,74 61,67 50,66 52,63 0,00 0,00 . 80,00
Pardubický kraj 0,00 276,79 133,03 55,19 29,77 39,26 27,03 0,00 . 57,92

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)