2.7.12 Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a věku

Absolutně
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Jeseník 0 9 20 19 9 7 3 0 0 67
Olomouc 0 9 60 55 39 21 8 0 0 192
Prostějov 0 5 24 18 13 5 1 0 0 66
Přerov 0 11 22 32 21 11 4 0 0 101
Šumperk 0 7 18 13 12 0 0 0 0 50
Olomoucký kraj 0 41 144 137 94 44 16 0 0 476
V přepočtu na 1 000 rodiček
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Jeseník . 500,00 344,83 186,27 102,27 145,83 300,00 . . 206,79
Olomouc . 272,73 225,56 71,52 42,30 48,39 106,67 0,00 0,00 76,74
Prostějov . 172,41 172,66 51,14 35,62 30,30 26,32 0,00 . 60,61
Přerov . 297,30 140,13 78,62 54,12 61,11 129,03 0,00 . 84,10
Šumperk . 194,44 93,26 31,71 32,35 0,00 0,00 . . 41,05
Olomoucký kraj . 264,52 175,61 67,03 43,99 44,09 82,90 0,00 0,00 74,94

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)