2.7.12 Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a věku

Absolutně
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Bruntál 0 18 57 49 23 11 4 0 0 162
Frýdek-Místek 0 9 30 28 23 10 1 0 0 101
Karviná 2 30 88 79 41 21 3 0 0 264
Nový Jičín 0 3 17 20 12 6 3 0 0 61
Opava 0 4 13 12 17 4 1 0 0 51
Ostrava-město 0 60 175 113 70 49 9 0 0 476
Moravskoslezský kraj 2 125 383 301 186 101 21 0 0 1 119
V přepočtu na 1 000 rodiček
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Bruntál . 450,00 367,74 189,19 97,87 86,61 190,48 . . 193,55
Frýdek-Místek . 264,71 111,52 39,94 36,86 34,01 19,61 0,00 . 51,09
Karviná 666,67 312,50 210,02 107,92 67,32 78,07 44,78 0,00 0,00 120,16
Nový Jičín . 125,00 80,19 38,54 24,39 25,75 65,22 0,00 . 39,95
Opava . 117,65 61,90 20,37 29,11 15,04 20,83 0,00 . 29,43
Ostrava-město . 377,36 337,84 112,21 73,53 102,94 98,90 0,00 . 148,52
Moravskoslezský kraj 285,71 320,51 213,73 78,73 52,93 60,41 64,62 0,00 0,00 97,02

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)