2.7.12 Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a věku

Absolutně
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Česká Lípa 0 11 33 33 28 10 3 0 0 118
Jablonec nad Nisou 0 12 21 25 12 14 2 0 0 86
Liberec 0 2 8 9 3 3 0 0 0 25
Semily 0 3 10 19 6 2 2 0 0 42
Liberecký kraj 0 29 72 87 49 29 7 0 0 273
V přepočtu na 1 000 rodiček
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Česká Lípa . 268,29 160,98 101,85 100,72 70,92 107,14 0,00 . 115,91
Jablonec nad Nisou . 387,10 177,97 102,46 38,46 83,83 71,43 0,00 . 95,45
Liberec . 39,22 30,30 17,08 5,05 9,09 0,00 0,00 . 13,65
Semily . 375,00 120,48 78,84 24,10 16,26 95,24 0,00 . 57,77
Liberecký kraj 0,00 219,70 107,30 64,73 34,03 38,01 49,65 0,00 . 60,71

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)