2.7.12 Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a věku

Absolutně
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Cheb 0 19 70 51 33 19 3 1 0 196
Karlovy Vary 0 10 41 29 30 17 5 0 0 132
Sokolov 0 29 58 64 40 18 2 0 0 211
Karlovarský kraj 0 58 170 146 106 54 10 1 0 545
V přepočtu na 1 000 rodiček
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Cheb . 463,41 443,04 198,44 152,78 157,02 136,36 500,00 . 239,90
Karlovy Vary . 294,12 236,99 96,03 91,46 95,51 116,28 0,00 . 124,29
Sokolov . 630,43 353,66 245,21 164,61 187,50 95,24 0,00 . 253,61
Karlovarský kraj . 471,54 340,00 176,76 133,50 136,36 116,28 142,86 . 199,49

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)