2.7.12 Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a věku

Absolutně
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Blansko 0 3 11 9 7 2 0 0 0 32
Brno-město 0 14 29 27 34 12 3 0 0 119
Brno-venkov 0 3 23 20 18 6 1 0 0 71
Břeclav 0 2 12 10 9 2 0 0 0 35
Hodonín 0 1 4 2 6 1 1 0 0 15
Vyškov 0 0 2 7 3 0 0 0 0 12
Znojmo 0 4 14 21 12 5 0 0 0 56
Jihomoravský kraj 0 29 95 99 90 29 5 0 0 347
V přepočtu na 1 000 rodiček
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Blansko . 375,00 94,02 25,86 18,52 10,93 0,00 0,00 . 30,16
Brno-město 0,00 184,21 84,55 24,02 20,15 14,29 22,73 0,00 . 28,27
Brno-venkov . 150,00 94,26 28,49 20,00 15,92 13,33 0,00 . 30,58
Břeclav . 133,33 96,77 29,07 25,07 11,17 0,00 0,00 . 33,43
Hodonín 0,00 55,56 23,81 4,61 12,61 4,63 29,41 0,00 . 11,13
Vyškov . 0,00 18,87 24,39 8,88 0,00 0,00 0,00 . 13,00
Znojmo . 222,22 95,89 66,25 40,40 37,88 0,00 0,00 . 58,95
Jihomoravský kraj 0,00 170,59 74,63 26,81 19,63 13,55 14,08 0,00 . 28,33

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)