2.7.12 Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a věku

Absolutně
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
České Budějovice 0 15 33 40 32 11 4 0 0 135
Český Krumlov 0 8 32 20 11 10 0 0 0 81
Jindřichův Hradec 0 8 26 20 14 7 1 0 0 76
Písek 0 2 10 11 4 4 0 0 0 31
Prachatice 0 13 21 29 19 18 0 0 0 100
Strakonice 0 9 26 21 30 7 6 0 0 99
Tábor 0 6 13 22 7 6 0 0 0 54
Jihočeský kraj 0 61 161 166 117 63 11 0 0 579
V přepočtu na 1 000 rodiček
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
České Budějovice . 441,18 153,49 61,82 42,61 31,43 86,96 0,00 . 66,05
Český Krumlov . 400,00 304,76 111,73 56,99 109,89 0,00 . . 132,57
Jindřichův Hradec . 320,00 187,05 80,65 50,36 50,00 41,67 0,00 . 88,89
Písek . 133,33 117,65 52,38 19,80 42,11 0,00 . . 50,49
Prachatice . 619,05 300,00 176,83 118,75 214,29 0,00 . . 196,08
Strakonice . 321,43 309,52 94,59 127,12 64,22 250,00 . . 140,83
Tábor . 272,73 112,07 75,09 21,34 39,22 0,00 0,00 . 57,14
Jihočeský kraj . 367,47 196,10 83,92 54,34 61,64 66,67 0,00 . 91,76

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)